Vi erbjuder utbildningar inom följande områden:


Den svenska skogens historia och ekologi.
Endagskurs, 3 dagarskurs samt
5-poängskurs vid universitet.


En vattendroppes väg från hällmark till hav.
Kursen är en miljöutbildning i vattenvård.
Endagskurs.


AB Naturkonsult AB

Växthuseffekten - vad händer
i den Svenska naturen?
En heldags upplevelseutbildning.


Webdesign: Djurporträtt